Účastí na akcích pořádáných Okrašlovacím spolkem Lednice vyjadřujete souhlas se zveřejňováním foto a videomateriálu z těchto akcí.Pomoc Ukrajině

/album/pomoc-ukrajine/275470249-922238105131476-5597170584592506764-n-jpg/
/album/pomoc-ukrajine/275554863-5350599491639477-3871095037238069758-n-jpg/
/album/pomoc-ukrajine/275565218-5350599888306104-7601511856105757599-n-jpg/
/album/pomoc-ukrajine/275300935-5350599714972788-5261792594051732892-n-jpg/

—————


Členská schůze OSL - 5. 2. 2022

V sobotu 5. února proběhla další výroční členská schůze Okrašlovacího spolku Lednice. Kromě tradičních záležitostí, které musí výroční schůze  projednat (schválení zprávy o hospodaření, stanovení výše členských příspěvků na následující rok, schválení plánu činnosti apod.), jsme řešili i mnoho dalších záležitostí. Pro následující dvouleté období byl zvolen výbor v dosavadním složení (předsedkyně Klára Rothscheinová, místopředseda Jaroslav Martinek, pokladník Mgr. Lucie Krejzová). Přijali jsme 2 nové zájemce o členství ve spolku, aktualizovali a doplnili stanovy i schválili opětovné zapojení spolku do komunálních voleb. O plánech naší činnosti v letošním roce vás budeme podrobněji informovat v odkaze "Připravujeme - pozvánka na akce".

Webové stránky o historii i současnosti kroje v Lednici spuštěny - 9. 1. 2022

Po dvouletém sběru materiálů, pátrání v archivech, muzeích i terénním výzkumu mezi pamětníky, představuje Okrašlovací spolek Lednice studii o historii a vývoji lidového oděvu v Lednici. Její autorkou je etnografka PhDr. Alena Káňová, se kterou se místní folklórní nadšenci mohli setkat již na námi zorganizované přednášce o lidovém oděvu v dubnu 2019.  Během diskuse po této zajímavé přednášce zazněla z úst jedné místní paní věta, která se vlastně stala spouštěčem celé naší snahy, jejíž výsledek vám nyní přinášíme.                                                                                   

Ta věta zněla „V Lednici nikdy žádné kroje nebyly“. O tom, že nebyla pravdivá se můžete sami přesvědčit na stránce www.lednickykroj.cz

Místo původně plánované tištěné podoby jsme se nakonec rozhodli pro vytvoření webu. Stránky budou postupně rozšiřovány o další zajímavé informace i fotografie nejen z historie, ale i současnosti lidové kultury v Lednici.


Lednický kroj

/album/lednicky-kroj/kroj-logo-01a-jpg/
/album/lednicky-kroj/hody-1933-jpg/
/album/lednicky-kroj/namesti-jpg/
/album/lednicky-kroj/kroje-u-zamku-19-stol-jpg1/
/album/lednicky-kroj/stazeny-soubor-14-jpg/
/album/lednicky-kroj/hody-lednice-50-leta-jpg1/
/album/lednicky-kroj/hody-1938-jpg/
/album/lednicky-kroj/stazeny-soubor-10-jpg1/

—————


XII. Svatohubertská mše - 7. 11. 2021

Je to již 15 let, co byla ing. Rothscheinem obnovena tradice Svatohubertských mší u lesní kaple Sv. Huberta, které zde probíhaly již za Liechtenštejnů. Dnes tuto tradiční akci každoročně organizuje náš spolek pod vedením Kláry Rothscheinové.
Za krásného podzimního počasí s účastí spousty návštěvníků mši celebroval otec Szendzielorz. 
Byl připraven i zajímavý doprovodný program s ukázkami práce ohařů mysliveckého kroužku Vetuni z Brna, hudebním vystoupením Slováckého krúžku Charvátčané a Jagdhornblasergruppe z Bernhardstalu. Za účast v průvodu děkujeme jezdcům z lednického Hippoclubu i Jiřímu Švástovi,
za technickou podporu Signex Podivín. 
 

XII. Svatohubertská mše

/album/xii-svatohubertska-mse/253641851-1986845248162854-3820527473612873624-n-jpg/
/album/xii-svatohubertska-mse/253755550-5106590466036130-8185482053257687052-n-jpg/
/album/xii-svatohubertska-mse/253715614-919856348910719-216887362024826729-n-jpg/
/album/xii-svatohubertska-mse/253805689-215283190715971-3013104065494897848-n-jpg/
/album/xii-svatohubertska-mse/253911634-308765947467016-6048488266381590776-n-jpg/
/album/xii-svatohubertska-mse/253932979-257466892898767-172305148227867783-n-jpg/
/album/xii-svatohubertska-mse/253959595-411171167255577-7869739970713949231-n-jpg/
/album/xii-svatohubertska-mse/254426728-321319146017733-1510029275904296184-n-jpg/
/album/xii-svatohubertska-mse/254150583-440781897668106-6987648629445550705-n-jpg/
/album/xii-svatohubertska-mse/254267003-424228125884163-1656271666220437908-n-jpg/

—————


Vydali jsme páté Infolisty - duben 2021

/album/vydali-jsme-pate-infolisty-duben-2021/a1-jpg4/
/album/vydali-jsme-pate-infolisty-duben-2021/a2-jpg5/
/album/vydali-jsme-pate-infolisty-duben-2021/a3-jpg5/
/album/vydali-jsme-pate-infolisty-duben-2021/a4-jpg4/
/album/vydali-jsme-pate-infolisty-duben-2021/a5-jpg5/
/album/vydali-jsme-pate-infolisty-duben-2021/a6-jpg4/
/album/vydali-jsme-pate-infolisty-duben-2021/a7-jpg4/
/album/vydali-jsme-pate-infolisty-duben-2021/a8-jpg4/

—————


Jarní úklid Lednice - 26. - 28. 3. 2021

/album/jarni-uklid-lednice-26-28-3-2021/uklidme-bezpecne-121-jpg/
/album/jarni-uklid-lednice-26-28-3-2021/uklidme-bezpecne221-jpg/
/album/jarni-uklid-lednice-26-28-3-2021/uklidme-bezpecne321-jpg/
/album/jarni-uklid-lednice-26-28-3-2021/a13-3-2021-jpg/
/album/jarni-uklid-lednice-26-28-3-2021/uklidme-bezpecne7-jpg/
/album/jarni-uklid-lednice-26-28-3-2021/uklidme-bezpecne8-jpg/
/album/jarni-uklid-lednice-26-28-3-2021/uklidme-bezpecne9-jpg/

—————


Díky všem, kteří se v Lednici opět zapojili do tradiční akce Ukliďme Česko! Právě díky vám všem jsme na sběrný dvůr odvezli dva vozíky plné pytlů s odpadky! Lidí, kteří chtějí čistější Lednici a okolí potěšitelně přibývá. Příjemné překvapení a povzbuzení v činnosti, která má smysl! Jarní procházku můžete s likvidací odpadu spojit kdykoliv .


Provedli jsme jarní ošetření vrb hlavatých - březen 2021

/album/provedli-jsme-jarni-osetreni-vrb-hlavatych-brezen-2021/a159657232-10157466718396910-6165613606919281572-o-jpg/
/album/provedli-jsme-jarni-osetreni-vrb-hlavatych-brezen-2021/a159666433-10157466716311910-3472926696176590451-o-jpg/
/album/provedli-jsme-jarni-osetreni-vrb-hlavatych-brezen-2021/a159723742-10157466718346910-6893676548108685405-o-jpg/
/album/provedli-jsme-jarni-osetreni-vrb-hlavatych-brezen-2021/a159935425-10157466716306910-5941892323651112902-o-jpg/
/album/provedli-jsme-jarni-osetreni-vrb-hlavatych-brezen-2021/a160149310-10157466716181910-1314488399120733506-o-jpg/
/album/provedli-jsme-jarni-osetreni-vrb-hlavatych-brezen-2021/a160574697-10157466718461910-580709901939780163-o-jpg/

—————


V sobotu 13. března jsme ošetřili vrby okolo cesty k Janohradu, už jsou z nich opět vrby hlavaté! Díky pravidelné péči se podařilo zachránit staré rozlámané kusy, u nově zasazených zase ořez pomůže napěstování silného kmene a zajistí zdravý a bohatý růst. Sledujte a raduje se s námi, jak se budou hezky košatit!


Prohlídka lednického betléma pro veřejnost -    6. 1. 2021

Ve středu 6. ledna na svátek Tří králů jsme umožnili občanům navštívit lednický betlém v zámecké kapli. Podařilo se nám rovněž vypátrat, že jeho autorem byl v padesátých letech minulého století známý grafik, řezbář a varhaník Metoděj Florian ze Staré Říše. Zámecká kaple byla za našeho dohledu nad dodržováním přísných hygienických opatření otevřena od 17 do 18 hod. Betlém si přišlo prohlédnout téměř 60 lednických občanů.

 

Instalace betléma a vánoční výzdoba kostela - 20. 12. 2020

 
Dnes odpoledne jsme společně s dobrovolníky v kostele sv. Jakuba Staršího, který je součástí lednického zámku, uklidili, nachystali vánoční výzdobu a instalovali velmi starý rozměrný betlém. Ten byl zhotovený přímo pro Lednici. Snovou krajinu v pozadí doplňuje lednický minaret, mezi desítkami precizně vyřezaných postav jsou také lidé, kteří v Lednici žili.  

Lednický historický betlém

/album/lednicky-historicky-betlem/betlem1-jpg/
/album/lednicky-historicky-betlem/betlem2-jpg/
/album/lednicky-historicky-betlem/betlem3-jpg/
/album/lednicky-historicky-betlem/betlem4-jpg/
/album/lednicky-historicky-betlem/betlem5-jpg/
/album/lednicky-historicky-betlem/betlem6-jpg/
/album/lednicky-historicky-betlem/betlem7-jpg/
/album/lednicky-historicky-betlem/betlem8-jpg/
/album/lednicky-historicky-betlem/betlem9-jpg/
/album/lednicky-historicky-betlem/betlem10-jpg/
/album/lednicky-historicky-betlem/betlem11-jpg/
/album/lednicky-historicky-betlem/betlem12-jpg/

—————


Vydali jsme čtvrté Infolisty - září 2020

/album/vydali-jsme-ctvrte-infolisty-zari-2020/a1-jpg3/
/album/vydali-jsme-ctvrte-infolisty-zari-2020/a2-jpg4/
/album/vydali-jsme-ctvrte-infolisty-zari-2020/a3-jpg4/
/album/vydali-jsme-ctvrte-infolisty-zari-2020/a4-jpg3/
/album/vydali-jsme-ctvrte-infolisty-zari-2020/a5-jpg4/
/album/vydali-jsme-ctvrte-infolisty-zari-2020/a6-jpg3/
/album/vydali-jsme-ctvrte-infolisty-zari-2020/a7-jpg3/
/album/vydali-jsme-ctvrte-infolisty-zari-2020/a8-jpg3/

—————


Uklizeli jsme zámecký park v rámci akce UKliďme Česko - 19. 9. 2020

Akce "Ukliďme Česko", které se členové i příznivci Okrašlovacího spolku Lednice pravidelně zúčastňují, se kvůli koronavirové pandemii v loňském roce posunula na podzim. Její další ročník tak v Lednici proběhl v sobotu 19. září, a to pod heslem "Ledničané parku, park Ledničanům".

Děkujeme všem, kteří se úklidu lednického zámeckého parku zúčastnili! Přišly vás téměř tři desítky a společně jsme posbírali několik stovek kilogramů odpadu. Sbíralo se v lednickém parku, ale také v přilehlém parčíku. Skupinky dobrovolníků obešly minaret, další prošli kolem areálu školky až k nádraží. Souběžně sbírali lidé odpadky podél břehů zámecké Dyje. Zároveň s námi navíc vyšla další početná skupina téměř třiceti lednických dětí s rodiči. Ledničtí Oslíci vysbírali odpadky od lednického parku až k Janohradu. Odměnou jim byl táborák a špekáčky na nádvoří Janova hradu. Dopolední dobrovolníci využili občerstvení u 1. Plavební a volné jízdenky na plavbu po Zámecké Dyji, v neděli pak za odměnu absolvovali prohlídku skleníku s odborným výkladem zámeckého zahradníka pana Bernada. Jsme vděčni za to, že lidem není lhostejné prostředí, ve kterém žijí

 

 

 

 


Ledničané parku, park Ledničanům - 19. 9. 2020

/album/lednicane-parku-park-lednicanum-19-9-2020/uklidme-park-1-jpg/
/album/lednicane-parku-park-lednicanum-19-9-2020/uklidme-park-2-jpg/
/album/lednicane-parku-park-lednicanum-19-9-2020/uklidme-park-3-jpg/
/album/lednicane-parku-park-lednicanum-19-9-2020/uklidme-park-4-jpg/
/album/lednicane-parku-park-lednicanum-19-9-2020/uklidme-park-5-jpg/
/album/lednicane-parku-park-lednicanum-19-9-2020/uklidme-park-6-jpg/

—————


Lednický HUGO nejkrásnějším stromem Moravy - 20. 10. 2020

Lednický Hugo nejlepším Moravanem!!!Až do úplného konce se rval lednický Hugo o prvenství ve finále ankety Strom roku České republiky 2020! Před pár minutami jsme se v přímém přenosu dozvěděli, že mezi dvanácti finalisty, které z mnoha došlých nominací z celé země určila odborná porota, nakonec obsadil bronzové třetí místo!!! Děkujeme všem, kteří pro lednického krasavce hlasovali! Také díky vám dostal téměř 500 hlasů a zapsal se tak letos do historie Lednice jako nejúspěšnější moravský strom ve finále soutěže Strom roku ČR 2020! Tak na Huga!!!

 


Přihlásili jsme lednického zástupce do soutěže o strom roku 

 
Ledničan je ve finále ankety Strom roku!
Lednický dub letní s pracovním názvem Hugo, který jste v naší facebookové anketě vybrali, aby reprezentoval Lednici v celorepublikové soutěži Strom roku, se dostal do finále! Náš statný Ledničan, stojící již 200 let v okrajové části zámeckého parku zaujal 11člennou porotu a je v nejužším finálovém výběru TOP 12. Máme radost!
 
Finálové klání začalo 21. 7. 
Podpořte lednického Huga, který rozpíná svou korunu nedaleko stanoviště místních sokolníků a pošlete jej v celostátním finále co nejvýš. Nadace Partnerství, organizátor soutěže, spojuje hlasování s podporou výsadby stromů v České republice. Hlasováním formou DMS nebo online tak přispějete na výsadbu a péči o stromy. Hlasovat můžete i opakovaně do 11. října 2020.

 


HUGO - lednický finalista soutěže o Strom roku ČR

/album/hugo-lednicky-finalista-souteze-o-strom-roku-cr/hugo-1-jpg/
/album/hugo-lednicky-finalista-souteze-o-strom-roku-cr/hugo-3-jpg/
/album/hugo-lednicky-finalista-souteze-o-strom-roku-cr/hugo-4-jpg/
/album/hugo-lednicky-finalista-souteze-o-strom-roku-cr/hugo-5-jpg/
/album/hugo-lednicky-finalista-souteze-o-strom-roku-cr/hugo2-jpg/

—————


Staráme se o vysazené vrby - Vrbovou alej od Lednice k loveckému zámečku jsme před několika měsíci dosadili, teď se o ni staráme. Deště si naštěstí mladé stromky v posledních dnech užily dost, teď je na řadě pravidelná úprava okolí ladovských vrb.

/album/starame-se-o-vysazene-vrby/udrzba1-jpg/
/album/starame-se-o-vysazene-vrby/udrzba2-jpg/
/album/starame-se-o-vysazene-vrby/udrzba3-jpg/
/album/starame-se-o-vysazene-vrby/vrby-jpg2/

—————


Pomáháme potřebným

/album/pomahame-potrebnym/a89771374-10156562872851910-9128513337615712256-o-jpg1/

—————


Vysadili jsme 50 "Ladovských vrb" - 1. 3. 2020

Zima, vítr, sníh, zkrátka předjaří, jak má být  I přes sibiřské podmínky dnes přišly desítky Ledničanů i přespolních pomoci vysadit padesát vrb podél cesty od Lednice k Janohradu. Vrby známé z obrázků Josefa Lady jsou odkazem předků, nedílnou součástí a symbolem naší krajiny. Pod hlavičkou Okrašlovacího spolku Lednice a Lesů ČR se dobrovolníci chopili vrtáků, rýčů a konvic a společně tak výsadbou stromů, které jsou nejen první pastvou pro včely a přispívají k zlepšování biodiverzity, napomohli krajině v okolí obce. Vysazením stromů to nekončí. Ledničané se o vrby budou starat také v letních měsících, kdy je potřeba o stromy zejména v prvních letech pečovat zavlažováním, aby mladé stromky měly dobré vyhlídky se uchytit. Díky všem, kteří dnes pomohli!

Vracíme "Ladovskou vrbu" do krajiny

/album/vracime-ladovskou-vrbu-do-krajiny/a87796719-10156528764651910-395839093830844416-o-jpg/
/album/vracime-ladovskou-vrbu-do-krajiny/a87817932-10156528762821910-1920781392782819328-o-jpg/
/album/vracime-ladovskou-vrbu-do-krajiny/a87817939-10156528762901910-1798470667042029568-o-jpg/
/album/vracime-ladovskou-vrbu-do-krajiny/a87845396-10156528763556910-450941303740432384-o-jpg/
/album/vracime-ladovskou-vrbu-do-krajiny/a87845402-10156528763356910-50362069253357568-o-jpg/
/album/vracime-ladovskou-vrbu-do-krajiny/a87851506-10156528762566910-2549420173756989440-o-jpg/
/album/vracime-ladovskou-vrbu-do-krajiny/a87852308-10156528763316910-1389789097010135040-o-jpg/
/album/vracime-ladovskou-vrbu-do-krajiny/a87864302-10156528764001910-8183736728540938240-o-jpg/
/album/vracime-ladovskou-vrbu-do-krajiny/a87880583-10156528762326910-540078801598545920-o-jpg/
/album/vracime-ladovskou-vrbu-do-krajiny/a87881234-10156528763281910-2801362250965712896-o-jpg/

—————


"Místo pod stromy" - projekt, který se nám zatím realizovat nepodařilo

V roce 2007 vytvořila parta místních občanů (jádro pozdějšího Okrašlovacího spolku) ve spolupráci s tehdejšími studenty a pedagogy ZF MZLU projekt odpočinkové zóny s dětským hřištěm pod názvem „Místo pod stromy“ S podporou správy SZ Lednice byly o rok později zahájeny přípravné realizační práce.

Výpůjčkou od Národního památkového ústavu se podařilo získat zanedbaný pozemek bývalých školek v zámeckém parku mezi tělocvičnou a „národní školou“. Přesně ten, který dnes vlastní obec a plánuje na něm údajně vybudovat parkoviště.

Zde jsme chtěli, společně s lednickými občany naplánovat, vybudovat a udržovat to, co dosud v Lednici chybělo: místo pro relaxaci a odpočinek místních občanů, rodin s dětmi, žáků mateřské i základních škol, důchodců. Zkrátka všech, pro které bylo dosud v Lednici nemožné, mimo turisty přeplněný zámecký park, najít klidné místo k procházce, bezpečné hře dětí i vzájemnému setkávání.

V této zanedbané části parku jsme plánovali provést terénní a zahradnické úpravy, vybudovat cestičky, lavičky k posezení, malé pódium pro menší kulturní akce, prostor pro petanque a především první veřejné dětské hřiště v Lednici, ve kterém by například nechyběl ani kopeček pro sáňkování.

Pro bližší představu níže uvádíme autorskou zprávu projektu, vypracovanou Bc. Andreou Řezníčkovou ze Zahradnické fakulty MZLU:

 

Tento prostor nazývaný „Místem pod stromy“ o rozloze 3 393,7m² je součástí zámeckého parku v Lednici na Moravě. Leží v blízkosti náměstí v okrajové části parku, tudíž není turisticky atraktivní, avšak jeho poloha pro místní občany je příhodná, jelikož se v jeho těsné blízkosti nachází dvě základní školy, sportovní areál a o něco dále i mateřská škola. Jedná se o vyžádaný projekt sdružení občanů obce Lednice.

Hlavními požadavky bylo vytvoření dětského hřiště a zároveň atraktivního místa pro zdejší občany, místa pro potkávání lidí a občasné pořádání kulturních akcí (open air divadel, koncertů). Původní plánovaný rozpočet byl 400 000 Kč, který se však po prvních propočtech ukázal jako nedostatečný pro splnění všech požadavků. Z tohoto důvodu bylo hledáno ideální řešení prostoru jehož financování by bylo řešeno etapizací výstavby dle získaných dotací.  

V první fázi návrhu byla provedena inventarizace dřevin zaměřená na provozní bezpečnost, navrženo ošetření dřevin nebo pokácení na základě jejich zdravotního stavu, provozní bezpečnosti, navrhované i historické kompozice. Prostor byl funkčně rozdělen na tři části:

Klidová část -  (hlavní funkce posezení, pořádání kulturních akcí) s terasovitým hledištěm, pódiem sloužící zároveň jako hrací a kreslící plocha, s pískovištěm a s dřevěným altánem (stylizace Janohradu) sloužícím převážně jako divadelní kulisa a ochrana proti dešti.   

Aktivní část – (hl. funkce dětské hřiště) s prostornou dopadovou plochou a herními prvky zaměřenými na rozvíjení tělesné obratnosti dětí.

Část se sportovními hřišti zaměřenými na míčové hry pro děti.

Jednotlivé části jsou od sebe odděleny a zároveň i vzájemně propojeny  mlatovou cestou tvořící okruh kolem celého areálu (sloužící jako dráha pro koloběžky, tříkolky a maminky s kočárky).

Celý prostor je doplněn mobiliářem a oživen trvalkovými záhony. Byla navržena výsadba stromů zajímavých svým listem a květem avšak bezpečných pro umístění do areálu dětského hřiště. Osvětlení je navrženo na nejfrekventovanější část cesty, altánu, pódia a také podsvícení koruny stromu pro vytvoření hloubky prostoru.

Dětské hřiště je navrhováno pro různé věkové kategorie.

Pro zatraktivnění prostoru a snížení nákladů na realizaci byl přebytečný materiál využit na terénní modelace.        

 

 

Po zpracování návrhu projektu jsme ve spolupráci se správou SZ Lednice a dendrology ZF MZLU provedli inventarizaci dřevin. Odborníky byl zhodnocen stav dřevin a navrženo jejich ošetření i prořezání náletů. U několika stromů, většinou přestárlých tújí z bývalé zahradní školky, bylo na základě jejich špatného stavu ohrožujícího bezpečnost navrženo jejich pokácení (tímto místem si děti zkracovaly cestu ze školy). Tyto stromy byly dendrology označeny. Ty zdravé tam zůstaly a rostou dodnes.

Brigádník, kterého jsme najali na úklid pozemku a vyřezání náletů však bohužel bez našeho pokynu kromě náletů pokácel i označené  túje dřív, než jsme stačili vyřídit náležité povolení. Odpovědnost za toto pochybení jsme samozřejmě přijali a po proběhlém správním řízení uhradili udělenou pokutu.

Práce na projektu pokračovaly snahou o získání finančních prostředků, potřebných pro jeho realizaci. Podali jsme žádosti o podporu z několika dotačních programů, oslovovali místní občany a podnikatele. Vypadalo to velmi nadějně.

Při vyřizování podkladů pro získání územního rozhodnutí jsme však na základě vyjádření příslušných úřadů zjistili, že na pozemku, kde jsme vše plánovali je vzhledem k určení plochy v platném územním plánu realizace dětského hřiště možná pouze po provedení změny územního plánu. Zajištění této podmínky však bylo nad naše síly a schopnosti. V tomto bodě jsme proto práce na přípravě a realizaci „Místa pod stromy“ ukončili a začali hledat jinou vhodnější parcelu, kde bychom dětské hřiště mohli vybudovat.

To se nám i díky vstřícnosti obce podařilo o rok později v parčíku na Cihlářské, kde tak vzniklo skutečné první dětské hřiště v Lednici.

 

 

 

 


Místo pod stromy

/album/misto-pod-stromy/misto-pod-stromy-studie-jpg/
/album/misto-pod-stromy/klouzacka-jpg/
/album/misto-pod-stromy/hlediste-jpg/

—————


Vydali jsme třetí číslo Infolistů - 22. 1. 2020

/album/vydali-jsme-treti-cislo-infolistu-22-1-2020/a1-jpg2/
/album/vydali-jsme-treti-cislo-infolistu-22-1-2020/a2-jpg3/
/album/vydali-jsme-treti-cislo-infolistu-22-1-2020/a3-jpg3/
/album/vydali-jsme-treti-cislo-infolistu-22-1-2020/a4-jpg2/
/album/vydali-jsme-treti-cislo-infolistu-22-1-2020/a5-jpg3/
/album/vydali-jsme-treti-cislo-infolistu-22-1-2020/a6-jpg2/
/album/vydali-jsme-treti-cislo-infolistu-22-1-2020/a7-jpg2/
/album/vydali-jsme-treti-cislo-infolistu-22-1-2020/a8-jpg2/

—————


Otevřeli jsme První lednickou knihobudku -   21. 1. 2020

První lednická knihobudka. Tak jsme pojmenovali projekt, který má mezi obyvateli naší obce zvýšit zájem o čtení knih a zachránit knížky, které by jinak skončily ve sběru nebo na skládce. Knihobudku jsme vyrobili a se souhlasem obce instalovali do autobusové zastávky na Zámeckém náměstí. Od 21. ledna je naplněná knihami a tedy plně funkční. Inspirovali jsme se jinými obcemi, kde již podobné projekty úspěšně fungují. Věříme, že také v Lednici najde knihobudka své místo v srdcích lidí. Umístění v centru obce možná někomu připadá jako risk, ale věříme ve slušnost lidí. Podle velkého ohlasu na sociálních sítích lidé knihobudku vítají a jsou za ni rádi. Z knihobudky si lidé mohou knížku půjčit, přečíst a poté ji tam zase vrátit. Pokud se jim kniha zalíbí, mohou si ji také nechat, místo ní však mohou přinést jinou. 

 

 Pokud máte nepotřebné knihy, rádi se jich ujmeme, stačí když nám zavoláte na tel. číslo 603 516 358.

 

 


První lednická knihobudka

/album/prvni-lednicka-knihobudka/prvni-lednicka-knihobudka-png/
/album/prvni-lednicka-knihobudka/a20200121-112431-jpg/
/album/prvni-lednicka-knihobudka/a20200121-112418-jpg/
/album/prvni-lednicka-knihobudka/k7web-jpg/
/album/prvni-lednicka-knihobudka/k4z-jpg/
/album/prvni-lednicka-knihobudka/k6web-jpg/
/album/prvni-lednicka-knihobudka/k5web-jpg/
/album/prvni-lednicka-knihobudka/k4a-jpg/
/album/prvni-lednicka-knihobudka/k9-jpg/
/album/prvni-lednicka-knihobudka/knihobudky-16-jpg/

—————


XI. Svatohubertská mše - 3. 11. 2019

Ani silný vítr neodradil stovky lidí od návštěvy již XI. Ročníku oblíbené Svatohubertské mše v lesích mezi Břeclaví a Valticemi. Díky hradbě z vysokých stromů, která ze všech stran obklopuje kapli sv. Huberta i prostranství kolem ní, akci doprovázel místo vichru jen příjemný vánek. Na akci se předvedli majestátní dravci, příjemnou podzimní atmosféru dotvořila krásně vyzdobená kaple, ke které se vydal sv. Hubert s družinou, aby společně s dalšími přihlížel kouzelné mši. Organizátoři z Okrašlovacího spolku Lednice pod vedením Kláry Rothscheinové děkují všem, kteří se na akci podíleli, i návštěvníkům, kteří si přišli užít příjemnou podzimní atmosféru.

 


Fotografie z XI. Svatohubertské mše

/album/fotografie-z-xi-svatohubertske-mse/svatohubertka-jpg1/
/album/fotografie-z-xi-svatohubertske-mse/stazeny-soubor-5-jpg/
/album/fotografie-z-xi-svatohubertske-mse/stazeny-soubor-1-jpg/
/album/fotografie-z-xi-svatohubertske-mse/stazeny-soubor-7-jpg/
/album/fotografie-z-xi-svatohubertske-mse/stazeny-soubor-3-jpg/
/album/fotografie-z-xi-svatohubertske-mse/stazeny-soubor-2-jpg/
/album/fotografie-z-xi-svatohubertske-mse/stazeny-soubor-6-jpg/
/album/fotografie-z-xi-svatohubertske-mse/stazeny-soubor-4-jpg/
/album/fotografie-z-xi-svatohubertske-mse/stazeny-soubor-12-jpg/
/album/fotografie-z-xi-svatohubertske-mse/stazeny-soubor-11-jpg/

—————


Ukliďme si park - 19. 10. 2019

Dobrovolníci vyčistili po sezoně lednický park

Desítky malých i velkých dobrovolníků vysbíraly 19. října okolí cest vedoucích od Maurské vodárny k minaretu. Úklidové týmy tak v zámeckém parku pod hlavičkou turistického oddílu Oslíci Lednice ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem Lednice, Státním zámkem Lednice a 1. Plavební po sezoně vysbíraly několik velkých pytlů odpadu. Velké díky všem, kteří se na akci podíleli!

 

 


Fotografie z úklidu parku 19. 10. 2019

/album/fotografie-z-uklidu-parku-19-10-2019/uklid-parku-jpg1/
/album/fotografie-z-uklidu-parku-19-10-2019/a72967143-139313857418739-190846163128156160-o-jpg/
/album/fotografie-z-uklidu-parku-19-10-2019/a73270562-139313860752072-9043761031431585792-o-jpg/
/album/fotografie-z-uklidu-parku-19-10-2019/a74495944-139313844085407-6642741327895199744-n-jpg/
/album/fotografie-z-uklidu-parku-19-10-2019/a72766673-139313957418729-9102793114942177280-o-jpg/
/album/fotografie-z-uklidu-parku-19-10-2019/a74365764-139313967418728-8668347904412352512-o-jpg/
/album/fotografie-z-uklidu-parku-19-10-2019/a72624487-139698704046921-6693576449141506048-o-jpg/
/album/fotografie-z-uklidu-parku-19-10-2019/a72748169-139314030752055-5463825826514468864-o-jpg/

—————


Vydali jsme druhé číslo Infolistů - 2. 9. 2019

/album/vydali-jsme-druhe-cislo-infolistu-2-9-2019/a1-jpg/
/album/vydali-jsme-druhe-cislo-infolistu-2-9-2019/a2-jpg1/
/album/vydali-jsme-druhe-cislo-infolistu-2-9-2019/a3-jpg1/
/album/vydali-jsme-druhe-cislo-infolistu-2-9-2019/a4-jpg1/
/album/vydali-jsme-druhe-cislo-infolistu-2-9-2019/a5-jpg1/
/album/vydali-jsme-druhe-cislo-infolistu-2-9-2019/a6-jpg1/
/album/vydali-jsme-druhe-cislo-infolistu-2-9-2019/a7-jpg1/
/album/vydali-jsme-druhe-cislo-infolistu-2-9-2019/a8-jpg1/

—————


Z historie spolkového dění v Lednici

Z častých dotazů, jak jsme přišli na název "okrašlovací spolek" vyplývá, že dnes málokdo v Lednici ví něco o bohaté historii spolkové činnosti v našich zemích. Počátek vzniku spolkového života u nás totiž spadá již do období po roce 1876, kdy světlo světa spatřil spolkový zákon, podle jehož znění stačilo politické správě pouze oznámit vznik spolku. Tak došlo k rozmachu zakládání celé řady spolků nejrůznějšího zaměření - zájmových, zábavních, vlasteneckých, hospodářských, živnostenských, sociálních, obranných apod., mezi nimiž byla i řada tzv. "Verschonerungsvereine", tedy "okrašlovacích spolků". Ve spolkovém katastru okresu Břeclav je zapsáno na 66 spolků, působících v minulosti u nás v Lednici. Nejstaršími z nich byly Eisgruber Los - Verein, tedy jakýsi loterijní spolek (zal.1870) a Spořitelní a zápujčkový spolek (zal.1871), v r. 1880 pak vznikl Hospodářský a živnostenský spolek, v r. 1882 Spolek veteránů, v r. 1884 Spolek hasičský (Freiwillige Feuerwehr Eisgrub). Nejstarším podpůrným spolkem v Lednici byl v r. 1884 založený Spolek přátel dětí. Z kulturních spolků byl nejdříve založen Pěvecký spolek (1892). Významné místo v kulturním a společenském životě Lednice měl divadelní spolek Eisgruber Buhne, tedy Lednická scéna, založený v r. 1924. Tato malá historická exkurze dokazuje, že i když byl náš Okrašlovací spolek v Lednici založen teprve nedávno, má historicky na co navazovat.

Nátěry dětských hřišť - 24. - 29. 6. 2019

 
V předchozích dnech jsme přebrousili zbytky starého a již nevyhovujícího nátěru herních prvků, laviček, stolů i pergoly na dětských hřištích na ulici Cihlářská a na Sídlišti Osvobození. V úterý jsme pak začali s nátěrem. Od rána do večera se i přes saharské teploty u práce vystřídaly na dvě desítky dobrovolníků. Barva alespoň dobře a rychle schla a hlavně jsme renovaci chtěli stihnout tak, aby hřiště byla pro děti připravena s prvním dnem letních prázdnin. 
Hřiště na Cihlářské ("Na parčíku") jsme dokončili v pátek, v sobotu pak i "Místo pro celou rodinu" na Sídlišti Osvobození. Velké díky patří všem, kteří se na akci podíleli. Obě místa tak budou další roky zdárně odolávat dětským hrám a přinášet radost všem Ledničanům.
 

 

 


Nátěry dětských hřišť

/album/natery-detskych-hrist1/a02-jpg/
/album/natery-detskych-hrist1/a2-jpg2/
/album/natery-detskych-hrist1/a03-jpg/
/album/natery-detskych-hrist1/a3-jpg2/
/album/natery-detskych-hrist1/a1-jpg1/
/album/natery-detskych-hrist1/a5-jpg2/
/album/natery-detskych-hrist1/o4-jpg/
/album/natery-detskych-hrist1/o6-jpg/
/album/natery-detskych-hrist1/o7-jpg/
/album/natery-detskych-hrist1/o8-jpg/
/album/natery-detskych-hrist1/o9-jpg/
/album/natery-detskych-hrist1/o10-jpg/

—————


Členská schůze OSL - 5. 6. 2019

Další členská schůze Okrašlovacího spolku Lednice proběhla v salonku Hippoclubu ve středu 5.6.2019. Schůze se zúčastnilo 13 z celkových 24 členů spolku a 2 hosté. Hlavními body programu bylo odsouhlasení změn v členské základně (2 členové požádali o zrušení členství a 2 noví zájemci byli přijati), zhodnocení činnosti spolku v uplynulém období a příprava akcí pro následující měsíce.

Vydali jsme první číslo Infolistů - 21.05.2019

/album/vydali-jsme/infolisty1-jpg2/
/album/vydali-jsme/a2-jpg/
/album/vydali-jsme/a3-jpg/
/album/vydali-jsme/a4-jpg/
/album/vydali-jsme/a5-jpg/
/album/vydali-jsme/a6-jpg/
/album/vydali-jsme/a7-jpg/
/album/vydali-jsme/a8-jpg/

—————


Vítání jara v Lednici - 20. 4. 2019


Vítání jara - 20.4.2019

/album/fotovitani-jara-20-4-2019/a20190420-124146-jpg/
/album/fotovitani-jara-20-4-2019/a20190420-141351-jpg/
/album/fotovitani-jara-20-4-2019/a20190420-113348-jpg/
/album/fotovitani-jara-20-4-2019/a20190420-112618-jpg/
/album/fotovitani-jara-20-4-2019/a20190420-112610-jpg/
/album/fotovitani-jara-20-4-2019/a20190420-112422-jpg/
/album/fotovitani-jara-20-4-2019/bv-lednice-oteviranijara-lodicky-1plavebni-06-vodnik-jpg/
/album/fotovitani-jara-20-4-2019/dyjacek-topi-moranu-jpg/

—————


Uklízeli jsme Lednici v rámci akce Ukliďme Česko - 6. 4. 2019

Ledničané vysbírali za půl dne přes půl tuny odpadků

Skvělá parta desítek lidí v Lednici včera vysbírala vysoko přes půl tuny odpadků na cestách kolem Janohradu, luk a dolního konce Lednice. Neskutečné množství odpadků nejen po turistech se včera podařilo vysbírat desítkám Ledničanů, kteří se zapojilli do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Čekali jsme, že naplníme 5-10 pytlů, ale výsledek bohužel naše očekávání předčil. Na sběrný dvůr jsme tak vezli bezmála tunu odpadu nejen po turistech. Je smutné, jak se někteří lidé k přírodě chovají, na druhou stranu je skvělé, že se lidi dokáží stmelit a nepořádek po jiných uklidit. Děkujeme všem, kteří se akce zůčastnili, i těm, kteří ji podpořili nebo nasdíleli. Včerejšek ukázal, že to má smysl. Těší nás zájem místních o čistou přírodu a s podobnými akcemi určitě počítáme i do budoucna.  

 


Fotogalerie akce Ukliďme Lednici

/album/fotogalerie-akce-uklidme-lednici/a1-1-jpg/
/album/fotogalerie-akce-uklidme-lednici/a1-8-jpg/
/album/fotogalerie-akce-uklidme-lednici/a1-14-jpg/
/album/fotogalerie-akce-uklidme-lednici/a1-21-jpg/
/album/fotogalerie-akce-uklidme-lednici/a1-24-jpg/
/album/fotogalerie-akce-uklidme-lednici/a1-33-jpg/
/album/fotogalerie-akce-uklidme-lednici/a1-27-jpg/
/album/fotogalerie-akce-uklidme-lednici/a1-20-jpg/
/album/fotogalerie-akce-uklidme-lednici/a1-10-jpg/
/album/fotogalerie-akce-uklidme-lednici/a1-12-jpg/
/album/fotogalerie-akce-uklidme-lednici/a1-9-jpg/
/album/fotogalerie-akce-uklidme-lednici/a1-11-jpg/

—————


Přednáška o vývoji lidového oděvu v Lednici - 3. 4. 2019

Ve středu 3. dubna jsme ve spolupráci s Multifunkčním centrem zámek Lednice uspořádali přednášku etnografky a historičky PhDr. Aleny Káňové na téma historie vývoje lidového oděvu v Lednici. Zcela zaplněný přednáškový sál ukázal, že o informace z historie naší obce mají její obyvatelé velký zájem. Dr. Káňová nejdříve seznámila s historií osídlování Lednice Charváty od poloviny 16. století, národnostní skladbou obyvatel během dalších století i vzůstajícím vlivem německy hovořící menšiny (od 19. století již většiny). Vysvětlila rovněž, proč je Lednice, společně s obcemi Stará Břeclav, Ladná, Poštorná, Charvátská Nová Ves a Hlohovec řazena do tzv. Charvátského Podluží. Následovala část o vývoji podoby kroje na lednickém panství, doplněná ukázkami maleb a dobových fotografií.
V další části přednášky se dr. Káňová věnovala představení některých z jejich realizovaných projektů na obnovu krojů v okolních obcích (Hlohovec, Charvátská Nová Ves, Podivín). Na jejich příkladu vysvětlila, jak by mohla a z historického kontextu i měla vypadat případná realizace obnovy dětského nebo i dospělého kroje v Lednici. Nabídla i svou spolupráci na tomto projektu.
Závěrečná část přednášky byla věnována odpovědím na řadu dotazů i příslibu, že ještě letos Okrašlovací spolek Lednice připraví její pokračování, tentokrát na téma lidových tanců.

Fotogalerie z přednášky o historii kroje v Lednici

/album/prednaska-o-historii-kroje-v-lednici-3-4-2019/pozvanka-na-besedu-o-krojich-jpg1/
/album/prednaska-o-historii-kroje-v-lednici-3-4-2019/received-656418338148751-jpeg/
/album/prednaska-o-historii-kroje-v-lednici-3-4-2019/received-786208675076326-jpeg/
/album/prednaska-o-historii-kroje-v-lednici-3-4-2019/received-2336240009760575-jpeg/
/album/prednaska-o-historii-kroje-v-lednici-3-4-2019/img090-jpg/
/album/prednaska-o-historii-kroje-v-lednici-3-4-2019/img-jpg/
/album/prednaska-o-historii-kroje-v-lednici-3-4-2019/img-0002-jpg/
/album/prednaska-o-historii-kroje-v-lednici-3-4-2019/img-0003-jpg/
/album/prednaska-o-historii-kroje-v-lednici-3-4-2019/img-0001-jpg/
/album/prednaska-o-historii-kroje-v-lednici-3-4-2019/img089-jpg/
/album/prednaska-o-historii-kroje-v-lednici-3-4-2019/img-0010-jpg/
/album/prednaska-o-historii-kroje-v-lednici-3-4-2019/img-0004-jpg/
/album/prednaska-o-historii-kroje-v-lednici-3-4-2019/hody-lednice-50-leta-jpg/
/album/prednaska-o-historii-kroje-v-lednici-3-4-2019/hody-lednice-50-leta-1-jpg/

—————


Štědrovečerní zpívání koled u Zámecké kaple - 24. 12. 2018

/album/stedrovecerni-zpivani-u-zamecke-kaple-24-12-2018/img-2549-jpg/
/album/stedrovecerni-zpivani-u-zamecke-kaple-24-12-2018/img-2556-jpg/
/album/stedrovecerni-zpivani-u-zamecke-kaple-24-12-2018/stedrej-vecer-nastal-jpg/
/album/stedrovecerni-zpivani-u-zamecke-kaple-24-12-2018/narodil-se-kristus-pan-jpg/
/album/stedrovecerni-zpivani-u-zamecke-kaple-24-12-2018/pujdem-spolu-do-betlema-jpg/
/album/stedrovecerni-zpivani-u-zamecke-kaple-24-12-2018/nesem-vam-noviny-jpg/
/album/stedrovecerni-zpivani-u-zamecke-kaple-24-12-2018/jak-jsi-krasne-nevinatko-png/
/album/stedrovecerni-zpivani-u-zamecke-kaple-24-12-2018/pasli-jpg/

—————


Výroční členská schůze Okrašlovacího spolku Lednice - 21. 11. 2018

21. listopadu proběhla v reatauraci U Volhy výroční členská schůze našeho spolku. Hlavními body programu byly zprávy o činnosti a hospodaření v uplynulém období, přijetí nových členů, volba výboru, stanovení výše členských příspěvků a plán činnosti pro rok 2019.

Členská základna Okrašlovacího spolku se rozrostla na celkový počet 25 členů. Předsedkyní byla opět zvolena Klára Rothscheinová, místopředsedou Jaroslav Martinek a pokladníkem Lucie Krejzová. Bylo dohodnuto, že členský příspěvek bude 200,- Kč na člena a kalendářní rok.

S plánem aktivit vás budeme seznamovat v odkaze "Připravujeme..".


X. Svatohubertská mše - 4. 11. 2018

U kaple Sv. Huberta v Bořím lese proběhla ve spolupráci s Městem Břeclav a Lesy ČR již desátá Svatohubertská mše. Příznivé počasí přálo stovkám návštěvníků, kteří si tak kromě samotného obřadu mše mohli užít i doprovodný program. V něm se představil sbor Slováckého krůžku Charvatčané, jízda Sv. Huberta, Jagdhornblasegruppe z rakouského Bernhardstahlu a s ukázkami dravců společnost Zayferus. Nechybělo ani občerstvení.

Svatohubertské mše 2012 - 2018 /fotoarchiv D. Mahovského, D. Benešové, L. Hrdličky/

/album/svatohubertske-mse-2012-2017/fb-img-1540569427127-jpg/
/album/svatohubertske-mse-2012-2017/received-731692303851299-jpg1/
/album/svatohubertske-mse-2012-2017/fb-img-1541355219109-jpg/
/album/svatohubertske-mse-2012-2017/fb-img-1541355207282-jpg/
/album/svatohubertske-mse-2012-2017/img-1802-jpg/
/album/svatohubertske-mse-2012-2017/a45260479-2400191576663161-4326201264544153600-n-jpg/
/album/svatohubertske-mse-2012-2017/a45395854-2400191123329873-9125732823032922112-n-jpg/
/album/svatohubertske-mse-2012-2017/a45409984-2400190853329900-3373237245212360704-o-jpg/
/album/svatohubertske-mse-2012-2017/a45414338-2400192146663104-8898117715466649600-o-jpg/
/album/svatohubertske-mse-2012-2017/a45415066-2400190956663223-9153659232967458816-n-jpg/
/album/svatohubertske-mse-2012-2017/a45421985-2400191909996461-1548114592406700032-o-jpg/
/album/svatohubertske-mse-2012-2017/a45443480-2400191793329806-997716848411672576-o-jpg/
/album/svatohubertske-mse-2012-2017/a45459906-2400191899996462-5495192659871924224-o-jpg/
/album/svatohubertske-mse-2012-2017/a45461962-2400192526663066-3295225765645254656-o-jpg/
/album/svatohubertske-mse-2012-2017/a45494564-2400191673329818-1842769200251142144-o-jpg/

—————


Jarní úklid odpadků u příjezdů do Lednice

Již od vzniku spolku v r. 2009 věnujeme pravidelně některý z dubnových dnů sběru odpadků podél hlavních silničních příjezdů do Lednice.Uklízeli jsme například zelený pás podél plotu zámeckého parku ve směru na Podivín /od Hippoclubu po most přes Starou Dyji/, odpadky podél břeclavské silnice až po větrolam před Mlýnským rybníkem, břehy Zámecké Dyje, okolí dětských hřišť na Cihlářské i Sídl. Osvobození. 
O termínu jarního úklidu v dubnu 2019 Vás budeme s předstihem informovat. Pytle na odpadky i jejich odvoz na sběrný dvůr zajistíme. Všem, kteří nám budou chtít pomoci doporučujeme rukavice a reflexní vestu.
 

Místo pro celou rodinu na Sídl. Osvobození

V sobotu 9. října 2010 jsme lednickým občanům předali do užívání "Místo pro celou rodinu" - okrášlené prostory a nově vybudovanou odpočinkovou zónu na Sídlišti Osvobození. Společně s obyvateli této lokality jsme formou komunitního plánování na několika schůzkách během letošního roku vybrali vhodné prostory, naplánovali jejich úpravy a díky prostředkům spolku, finanční podpoře sponzorů i pomocí občanů dílo za téměř 150.000,- Kč zrealizovali. Za tuto částku se podařilo ošetřit zanedbanou zeleň mezi činžovními domy jediného lednického sídliště, vysadit nové květinové záhony, opravit chodníky, vybudovat posezení pod pergolou, umístit lavičky i několik herních prvků pro malé děti /houpačky, věž se skluzavkou, pružinové houpadlo/.
Ke slavnostnímu otevření připravil spolek občerstvení a program pro děti i jejich rodiče. Pohádku O princi Bajajovi zahráli a výuku žonglérských dovedností zajistili Komedianti na káře. O hudební doprovod se postarala lednická kapela Eisgrupp. Nechyběl ani skákací hrad.
Jsme rádi, že se nám po vybudování a otevření dětského hřiště na ulici Cihlářská povedlo okrášlit další místo v naší obci, které bude sloužit všem jejím obyvatelům.
Mobiliář obou námi vybudovaných hřišť jsme darovali obci Lednice.

Kulturní aktivity spolku

Od svého vzniku se spolek významně podílel na obohacení kulturního a společenského života obce a rozšíření místní kulturní nabídky:
  • stáli jsme u zrodu tradice Vánočních jarmarků pořádaných obcí na Zámeckém náměstí
  • pokusili jsme se obnovit oslavy konce Masopustu - fašankové obchůzky 
  • podílíme se na každoroční velikonoční slavnosti Vítání jara v Lednici
  • přišli jsme s nápadem zahajovat lázeňskou sezónu v Lednici akcí "Májová slavnost aneb rozmarné lázeňské odpoledne v duchu romantických časů první republiky"
  • pokračujeme ve spolupořádání Svatohubertské mše v Bořím lese, tradice obnovené ing. Jiřím Rothscheinem
  • v zámeckých jízdárnách jsme na podporu myšlenky jejich obnovy a přebudování na kulturní sál, společně s obcí a správou zámku, uspořádali několik kulturních akcí /oslavy 28. října, divadelní představení Divadla Palace, koncert k 20.výročí Sametové revoluce, Štědrovečerní koledování/
  • pod křídly Okrašlovacího spolku vznikla v březnu 2009 Lednická kapela, hrající hudbu 30. a 40. let minulého století. V roce 2010 se tento hudební soubor osamostatnil a přejmenoval na Melody Gentlemen Lednice, pod nímž rozdává radost všem milovníkům swingu a časů našich babiček dodnes

Dětské hřiště v parčíku na ulici Cihlářská

V červenci 2009 jsme vybudovali první veřejné dětské hřiště v Lednici a upravili zanedbaný parčík v jeho okolí.
Hřiště za téměř 400.000,- Kč vzniklo na ulici Cihlářská díky práci a finančním příspěvkům našich členů i řady lednických občanů a firem /seznam všech sponzorů je umístěn u vchodu na hřiště/. Mobiliář hřiště jsme následně darovali do vlastnictví Obce Lednice. 
Slavnostní otevření s bohatým programem v podání Kamarádů z Brna i občerstvením proběhlo 2. srpna 2009 za přítomnosti starosty obce, sponzorů a velkého množství dětí a jejich rodičů. Kmotrem hřiště se stal náš kamarád a známý představitel čertů i dalších pohádkových rolí, herec Ondřej Vetchý.

Dětské hřiště Cihlářská

/album/detske-hriste-cihlarska/imgp8368-jpg/
/album/detske-hriste-cihlarska/imgp8311-jpg/
/album/detske-hriste-cihlarska/imgp8314-jpg/
/album/detske-hriste-cihlarska/tn-odscf6181-jpg/
/album/detske-hriste-cihlarska/tn-odscf6208-jpg/
/album/detske-hriste-cihlarska/tn-odscf6210-jpg/
/album/detske-hriste-cihlarska/tn-odscf6225-jpg/
/album/detske-hriste-cihlarska/tn-odscf6231-jpg/

—————