Zúčastníme se opět akce Ukliďme Česko, tentokrát pod heslem "Ledničané parku, park Ledničanům" - 19. 9. 2020

Akce Ukliďme Česko, které se členové i příznivci Okrašlovacího

spolku pravidelně zúčastňují, se kvůli koronavirové pandemii

letos posunula na podzim. Její další ročník proběhne

v sobotu 19. září.

Jak jsme již na jaře avizovali, uspořádáme letošní úklid ve

spolupráci se správou Státního zámku Lednice a s podtitulem

Ledničané parku, park Ledničanům.

Všichni pomocníci, kteří se do úklidu lokalit v zámeckém areálu

zapojí, se mohou těšit nejen na tradiční občerstvení na přístavišti

1. Plavební a také volné jízdenky na plavbu, ale především

na prohlídku skleníku se zajímavým výkladem zámeckého zahradníka

pana Bernada.

 

Sraz účastníků bude tentokrát v 9.30 hodin před vstupem do zámeckého skleníku. Dobrovolníci se mohou přihlásit telefonicky na čísle 603516358 nebo  online na stránkách www.uklidmecesko.cz