Výroční členská schůze OSL - jaro 2021

Jakmile to epidemická situace umožní, proběhne tradiční výroční členská schůze Okrašlovacího spolku Lednice. Mimo jiné budeme přijímat nové členy, hodnotit uplynulý rok a především připravovat plán akcí a projektů pro rok nadcházející. O přesném termínu a programu budeme informovat.