Naši zastupitelé jsou zde pro vás!

Máte podnět, jak zlepšit život v naší obci? Potřebujete radu nebo pomoc v souvislosti s obecními záležitostmi? Neváhejte nás, prosím kontaktovat.

Klára Rothscheinová: kolopejka@email.cz, tel.: 602834715

Mgr. Jiří Uher: uherjur@gmail.com, tel.: 602100137

Mgr. Lucie Krejzová: lucie.krejzova723@gmail.com, tel.: 606517072

 

Vážení občané Lednice a Nejdku,rádi bychom vás ubezpečili, že náš spolek nadále pracuje na tom, aby se v Lednici a Nejdku místním žilo co možná nejlépe. V opozici máme sice omezené možnosti, a o některé podklady a informace svádíme s vedením obce doslova boj, přesto se ve spolupráci s občany, kteří se o dění v obci zajímají, snažíme hlídat stěžejní záležitosti a věci, které se nám zkrátka nezdají. Díky tomu například nebudeme mít u centra obce místo parku parkoviště. Na jednání zastupitelstva pak nadále usilujeme o prosazování našich návrhů i o bránění zájmů jednotlivých občanů.Mimo to neustává ani naše práce komunitní a okrašlovací. Nově tak můžete sledovat folklorní aktivity „NaKrojených Ledničanek“ (https://www.facebook.com/nakrojenelednicanky) nebo si něco přečíst o historii i současnosti lidového kroje v Lednici (www.lednickykroj.cz). Připravujeme další akce na zlepšení čistoty obce a jejího okolí a plánujeme i nové projekty, se kterými vás brzy seznámíme.Protože letošní rok je rokem volebním, rádi bychom vám všem tímto vyjádřili velké díky za vaši podporu a rovněž znovu zmínili, že členové Okrašlovacího spolku Lednice a jejich podporovatelé jsou tu především proto, že se chtějí angažovat a podílet na zkrášlení Lednice, jak po stránce vizuální, tak třeba právě po stránce zachování tradic. Nadále rovněž budeme sledovat dění v obci, budeme se snažit, aby záměry přespolních podnikatelů, které se nezřídka příliš nepotkávají se zájmy místních obyvatel, přesto jsou některými protěžovány až s podivuhodnou intenzitou, nebyly obyvatelům zamlčeny. Budeme dále prosazovat fakt, který by měl být vlastní každému vedení obce, a to, že občané obce jsou na prvním místě! Pokud na to vedení obce zapomene, budeme tady, abychom to připomněli. Stejně tak budeme nadále oním nepopulárním hlídacím psem, který upozorní, pokud bude mít podezření na to, že obec nejedná jako řádný hospodář.Níže si můžete přečíst naše návrhy, nově předložené k projednání Zastupitelstvem obce Lednice, které jsme podali společně se zastupiteli lednické KDU-ČSL. Zásadní je především důrazný apel na ukončení přípravných prací na výstavbu zázemí TJ Moravanu Lednice. Spoluúčast obce na tomto komerčním projektu by z obecního rozpočtu vysála miliony korun. Pro Lednici a její obyvatele přitom tato investice, kterou si do svých sportovišť mnohdy nedovolí vložit ani násobně větší obce a města, bude mít naprosto zanedbatelný význam a my si můžeme jen domýšlet, kdo a jak by z takové investice mohl profitovat.Megalomanské projekty bohužel za vlády starosty Kabáta nejsou ničím výjimečným. Infrastruktura obce je přitom v mnoha případech zanedbaná. Je potřeba opravit chodníky, alarmující je stav objektů Penzionu pro důchodce Na Zahradách, které jsou podle výročních zpráv v havarijním stavu. Knihovna v areálu MŠ, která by mohla být multifunkčně využita, se rozpadá, nevzhledné autobusové zastávky po celé Lednici a Nejdku jsou ostudou „Perly jižní Moravy“ a spíše svým stavem cestující ohrožují, než by je chránily před rozmary počasí… A tak zatímco od voleb plnila sociální sítě i obecní zpravodaj velkoústá slova, pověstný skutek utek. Před investicí do věcí, které naši občané využívají dnes a denně, upřednostňuje vedení obce megalomanský projekt pro hrstku vyvolených.

 


Návrhy OSL a KDU-ČSL pro jednání ZO

/album/navrhy-pro-jednani-zo/navrh-pro-zo-jpg/

—————


Termíny jednání lednického zastupitelstva v roce 2022

Podle schváleného harmonogramu se zasedání zastupitelstva obce Lednice v roce 2022 uskuteční v těchto termínech: Středa 23. února Středa 30. března Středa 18. května Středa 22. června Středa 21. září Středa 2. listopadu Středa 14. prosince Zasedání zastupitelstva začíná vždy v 17.00. Zastupitelstvo si vyhrazuje možnost změny termínů.

Budeme požadovat zařazení bodu "Podněty a dotazy občanů" v úvodu programu jednání zastupitelstev.

Jednání obecního zastupitelstva bylo na pondělí svoláno především z důvodu nutnosti schválit změny v zakladatelské smlouvě Multifunkčního centra, spravujícího zámecké jízdárny tak, aby byly provedeny ještě před středečním jednáním jeho představenstva. Sdružení totiž opustili dva dosavadní partneři – Masarykova i Mendelova univerzita. Tuto překvapivou informaci jsme se od lednického starosty, který je zároveň předsedou představenstva MCZL, dozvěděli až nyní. Jak dále zastupitele informoval přítomný náměstek jihomoravského hejtmana Ing. Zámečník, Jihomoravský kraj chce nyní převzít hlavní roli při jednání s Národním památkovým ústavem ve věci budoucí podoby provozu lednických jízdáren. Tak, aby i po vrácení památkářům mohl nadále multifunkční sál se zázemím za výhodných podmínek sloužit obci i kraji pro konání kulturních a společenských akcí. Příjemným překvapením byla i panem náměstkem prezentovaná snaha Jihomoravského kraje o to, aby prostory jízdáren mohly konečně začít využívat i místní spolky, dětské kroužky apod. To bohužel stávající vedení Multifunkčního centra nikomu neumožnilo. Dalším pozitivním překvapením byl i návrh rady znovu hlasovat o poskytnutí dotace na zřízení bezbariérového přístupu do ordinací v místním zdravotním středisku. O tomto bodu se hlasovalo již na minulém jednání, většinou přítomných koaličních zastupitelů byl bohužel zamítnut. Dle vysvětlení místostarosty údajně z důvodu nesouhlasu některých koaličních zastupitelů s tím, aby byla podpora ve výši 150 tis. Kč poskytnuta soukromému subjektu žadatele. Napodruhé se naštěstí podporu schválit podařilo. Také díky hlasům zastupitelů OSL a KDU-ČSL. Je to dobrá zpráva hlavně pro naše seniory a hendikepované, kteří se tak k lékaři dostanou snadněji. Nyní by to chtělo ještě intenzivnější zapojení vedení obce do snahy o obnovení praxe dětského lékaře, který Lednici i celému okolí citelně chybí. Překvapením naopak nebyl opakovaný útěk pana starosty těsně před koncem zastupitelstva, chvíli před otevřením posledního bodu jednání. Dotazy a podněty přítomných občanů, se kterými se chtěli na starostu obrátit, tak opět zůstaly nezodpovězeny. Místostarostovy pokusy o sestavení kloudné a logické odpovědi je uspokojit rozhodně nemohly. Pro příští jednání ZO navrhneme doplnění programu o bod "Podněty a dotazy občanů". Ten budeme chtít zařadit již v úvodní části jednání tak, jak je zvykem v řadě obcí a měst. Záležitosti našich občanů musí být pro vedení obce prioritou. Dosavadní praxe mnohahodinového čekání na možnost se vyjádřit je pouze vyjádřením neúcty k lidem a musí skončit!

 


Živý přenos z obecního zastupitelstva - po dvou letech našeho přesvědčování - 15. 4. 2021

Dva roky výmluv, proč to nejde. Dva roky podivných argumentů, kdy zástupci vedení obce argumentovali třeba neskutečně vysokými částkami, snad dokonce statisíci korun, za případný online přenos zasedání zastupitelstva obce, čímž ospravedlňovali finanční náročnost a z toho důvodu neuskutečnitelnost živých přenosů. Nejen to nás motivovalo k tomu, abychom koupili kvalitní telefon, mikrofon a začali streamovat zasedání zastupitelstva obce ve své režii, na vlastní náklady. A kromě toho, že jsme suplovali službu občanům, kterou měla zařídit obec, jsme tak dokázali, že živý přenos není žádná nákladná věda. Na každé live vysílání zastupitelstva se přitom dívalo mnoho desítek lidí. A zatímco od zástupců vedení obce zněla slova o zbytečnosti živého přenosu, Ledničané nás za zprostředkování živého vysílání chválili. Ne všichni totiž mohou přijít na jednání zastupitelstva osobně. Přesto, že živá vysílání v naší režii si lidé oblíbili, rozhodli jsme se je ukončit. A to zejména proto, že naše zastupitelka Klára Rothchscheinová, která živé vysílání technicky zajišťovala, potřebovala více prostoru pro soustředění na jednání samotného zastupitelstva. Hlavně pak ale z důvodu, aby se konečně vedení obce chytlo za pověstný nos a začalo něco dělat. Na jednu stranu jsme rádi, že po dvou letech se "ledy hnuly", na druhou stranu nás mrazí v zádech z pocitu, že muselo trvat dva roky a k tomu přidat demonstrativní ukončení živého vysílání z naší strany, aby se něco hnulo. Podle našich dosavadních zkušeností bohužel tato nastalá situace demonstruje pružnost současného vedení obce. Těší nás ale fakt, že změna k lepšímu tak, aby se žilo Ledničanům v Lednici lépe, bude za rok a půl možná!

 


Ekonomická situace multifunkčního centra je neúnosná. Vyzýváme starostu, aby jízdárny vrátil památkářům! - 31. 3. 2021

V dubnovém čísle radničního zpravodaje starosta Lednice mimo jiné píše, že v blízké době předloží zastupitelstvu obce návrhy dalšího možného postupu ve věci zámeckých jízdáren. Naznačuje rovněž, že dosavadní zdroje na provoz multifunkčního centra se velmi rychle vyčerpají. Bohužel však občanům zamlčuje skutečnou situaci multifunkčního centra, jehož předsedou od začátku je.

Již před rokem jsme v našich Infolistech, v článku „Chce NPÚ ukrást jízdárny?“ upozorňovali na nesmyslnost starostova boje s památkovým ústavem za zachování správy jízdáren pod hlavičkou multifunkčního centra. Ohradili jsme se i proti mediálním výstupům pana starosty ve smyslu „památkáři chtějí Lednici ukrást jízdárny“. Prezentovali jsme rovněž stanovisko Národního památkového ústavu, že podle platné smlouvy o výpůjčce hodlá jízdárny převzít zpět pod svou správu a v části tzv. kočárovny chce otevřít moderní návštěvnické centrum s centrální pokladnou a veřejnými toaletami. V tomto stanovisku památkáři rovněž jasně deklarovali, že „i nadále bude umožněno užívání části prostor objektu (velký sál se zázemím) pro kulturní a společenské aktivity obce Lednice, resp. členů Multifunkčního centra zámku Lednice a zájmových sdružení právnických osob v míře, na kterou byli dosud zvyklí a k účelům, ke kterým prostory dosud užívali.“  NPÚ přislíbil i možnost využití části prostor v patře jako zázemí pro místní spolky, pokud o to projeví zájem (o této možnosti přitom vedení obce mluvilo již při přípravě celé rekonstrukce, prostory kluboven však po celou dobu od ukončení oprav většinou zejí prázdnotou a jejich dlouhodobé využití místním spolkům umožněno nebylo).

Starosta se při svém boji s památkáři oháněl argumenty, že správa jízdáren pod NPÚ přinese občanům Lednice jen samá negativa. Ani v uplynulých letech, a ani nyní, ve svém „slovu starosty“ však občanům nepřiznal, jaká je situace ve skutečnosti. Na ekonomická úskalí správy jízdáren obcí, respektive multifunkčním centrem, které starosta z pozice předsedy správní rady vede, jsme upozorňovali přesně před rokem. Tehdy jsme v Infolistech mimo jiné napsali:

Chápeme, že starosta po těch letech velkého úsilí a úspěšné realizaci celého projektu rekonstrukce jízdáren vnímá vrácení objektu pod správu NPÚ jako osobní křivdu. Nemůžeme však souhlasit s názorem, že správa jízdáren pod NPÚ přinese občanům Lednice jen samá negativa. Vždyť památkový ústav podobně provozuje jízdárny na zámku ve Valticích a městu umožňuje pořádat všechny kulturní a společenské akce pouze za paušální poplatek ve výši 6 tis. Kč (v topné sezóně 10 tis. Kč) za 1 akci. Jaká úskalí by naproti tomu skýtala další správa jízdáren pod obcí? Podle informací, které máme, poměrně podstatná. Když pomineme několik set tisíc korun ročně, kterými obec jízdárny v minulosti dotovala, a které lze samozřejmě využít na mnoha jiných důležitých místech Lednice, lze jen stěží pominout fakt, že hlavní tíži nákladů na provoz po celou dobu nesl Jihomoravský kraj. Například jen od roku 2017 částky, poskytnuté Jihomoravským krajem činily: 4 miliony Kč (1. 7. 2017 – 30. 6. 2018), 3 miliony Kč (1. 7. 2018 – 30. 6. 2019) a 2,5 mil. Kč (1. 7. 2019 – 30. 7. 2020). Zásadní a velmi podstatnou věcí je přitom informace, že Jihomoravský kraj již od srpna 2020 dále jízdárny dotovat nebude! Jak by tedy obec chtěla řešit několikamilionový dotační výpadek od kraje v případě, že by jízdárny zůstaly pod její správou? Snad vírou v to, že odněkud přiletí další dotace? Nebo by snad miliony na provoz již nadále nebyly potřeba? Boj o udržení správy nad jízdárnami i za cenu nutnosti nadále hradit milionové provozní náklady místo využití daleko výhodnější možnosti jejich dalšího využívání ve spolupráci s památkáři, se nám ve světle výše uvedených informací a se znalostí omezených možností rozpočtu obce jeví jako ekonomicky neodpovědný.“

Dnes, po roce starostova „boje se zlými památkáři, kteří chtějí Lednici ukrást jízdárny“ se však bohužel ukazuje, že situace je nejspíš ještě horší, než jsme si mysleli a před čím jsme varovali. Podle informací, které máme, to vypadá, že multifunkční centrum pod vedením Libora Kabáta stojí před ekonomickým krachem – insolvencí. Nejenom, že bez finančního příspěvku kraje dochází (možná již došly) finance na provoz. Multifunkční centrum musí NPÚ splácet několikasettisícovou pokutu za porušení pravidel výpůjční smlouvy (údajně neoprávněné pořádání komerčních akcí). A aby toho nebylo málo, podle našich informací hrozí i mnohamilionová pokuta za porušení rozpočtové kázně při realizaci rekonstrukce jízdáren. Pokud by spor s finanční správou o tuto pokutu pro multifunkční centrum neskončil pozitivně, mohlo by hrozit navíc i další penále z prodlení uhrazení udělené pokuty. Předpokládáme, že opět v milionových částkách. To vše bohužel ukazuje na zcela nezvládnuté manažerské vedení multifunkčního centra jeho předsedou – starostou Kabátem. A to vše podle nás bohužel i ukazuje pravděpodobný skutečný důvod starostova boje s památkáři.

V této velmi vážné situaci nám nezbývá, než starostu a rovněž celé vedení Lednice důrazně vyzvat:

 • ukončete nesmyslný boj za zachování správy jízdáren pod hlavičkou multifunkčního centra
 • požádejte NPÚ o převzetí jízdáren pod svou správu
 • sjednejte s památkáři obdobné podmínky využití jízdáren pro akce pořádané obcí, jak to funguje ve Valticích
 • jednejte jako řádný hospodář a snažte se minimalizovat případné dopady na obecní rozpočet
 • přestaňte občanům a zastupitelům tajit skutečnou situaci a informujte o současné ekonomické situaci multifunkčního centra, v němž je Obec Lednice jedním z hlavních partnerů

 


Zámecké jízdárny

/album/zamecke-jizdarny/jizdarny-jpg/

—————


Naše online přenosy zastupitelstva končí -          11. 3. 2021

Vážení Ledničané a Nejdečané, Okrašlovací spolek se po 2 letech, kdy zajišťoval online přenosy ze zasedání lednického zastupitelstva na vlastní náklady, rozhodl tuto aktivitu ukončit. I přes velkou sledovanost a prokázání toho, že lze živě přenášet zasedání zastupitelstva bez velkých finančních nákladů, se nám bohužel nepodařilo vedení obce přesvědčit, že zajištění informovanosti občanů o tom, jak zastupitelé rozhodují, je především povinností vedení obce. Všeobecně známý je bohužel fakt, že někteří radní zajišťování přenosů ze zastupitelstva občanům před volbami slibovali a po svém zvolení naopak začali přenosy, které poskytnou občanům povědomí o tom, jak kdo na veřejném zastupitelstvu vystupuje, odmítat. A to z nejrůznějších, občas snad i dokonce absurdních důvodů. Zastupitelé OSL proto vedení obce ukázali, že živý přenos zasedání zastupitelstva obce je, oproti tvrzení některých, nenáročný na techniku a finančně nenákladný. A opět se tedy ukázal jako pravdivý v Lednici už pomalu zlidovělý citát, že kdo chce, ten hledá způsob, a kdo nechce, ten hledá důvod. OSL se tak rozhodl, že nadále nebude suplovat záležitosti, které by pro své občany mělo z podstaty věci zajistit vedení obce – zde tedy konkrétně živý přenos, nebo alespoň záznam ze zastupitelstva. A občanům, které zajímá, jak je naše obec vedena, tedy bohužel prozatím nezbývá, než začít jednání zastupitelstva pravidelně navštěvovat, nebo se dotázat přímo vedení obce, v čem že tkví ta neschopnost či nevole zajistit pro občany Lednice a Nejdku živý audiovizuální přenos jednání zastupitelstva, nebo alespoň záznam z jednání.

Vítězný boj občanů - parkoviště v parku nebude! - únor 2021

Již od začátku minulého roku probíhala v Lednici vzrušená debata nad záměrem vedení obce podivně nazvaným „Revitalizace prostoru Břeclavská – Slovácká“. Zavádějící název měl pravděpodobně zakrýt skutečný úmysl - vybudování parkoviště pro více než 100 aut v části parku mezi sportovní halou a budovou 1. stupně ZŠ. Starosta Kabát společně s místostarostou Dorou se od chvíle, kdy na tento záměr začátkem února na sociálních sítích upozornila jedna místní občanka snažili celou záležitost bagatelizovat. Z počátku dokonce, pravděpodobně v reakci na většinou zamítavé reakce místních popírali, že by se vůbec něco podobného řešilo a připravovalo. Následně svůj úmysl zničit část parku vybudováním parkoviště obhajovali snahou usnadnit rodičům dětí mateřské a základní školy parkování. Nakonec však museli přiznat, že hlavním důvodem bylo zajistit parkovací místa pro návštěvníky fotbalového areálu a turisty (viz. Poslední číslo Lednického zpravodaje). Faktem však je, že již v roce 2019 nechali (bez projednání zastupitelstvem a samozřejmě bez jakékoliv snahy zjistit názor lednických občanů) za 150 tis. Kč zpracovat projektovou dokumentaci pro územní řízení. Tu pak začátkem r. 2020 zaslali ke schválení orgánům památkové péče. I přes zamítavé vyjádření památkářů v prosazování svého záměru pokračovali a zadali (opět bez předchozího projednání zastupitelstvem a navzdory již zřejmému nesouhlasu řady místních občanů, studentů zahradnické fakulty MZLU i krajinářských odborníků) zpracování nákladné územní studie.  Začátkem května pak podali na stavební odbor MěÚ Břeclav žádost o závazné stanovisko ve věci „revitalizace prostoru – vybudování parkoviště“. Správní orgán – Stavební úřad MěÚ Břeclav se však přiklonil ke stanovisku památkářů, že převažující je tzv. veřejný zájem a ochrana historické hodnoty areálu a žádost obce o povolení stavby parkoviště v parku koncem roku 2020 zamítl. Při svém rozhodování vzal v potaz i nesouhlasné stanovisko laické a odborné veřejnosti.

Je to skvělá zpráva především pro všechny lednické občany, kteří se proti záměru obce od začátku postavili. Pro občany, na jejichž názory starosta Kabát při svém rozhodování o nejrůznějších záležitostech obce opakovaně nebere zřetel a jejichž potřeby dlouhodobě ignoruje. Občany, kterým arogantním chováním vzkazuje, že když si ho zvolili, ať mlčí a nechají ho rozhodovat. Občany, které se zřejmým  pohrdáním a výsměchem v posledním obecním zpravodaji nazývá „jakousi laickou veřejností“!

My, kteří jsme se od začátku proti záměru vybudovat parkoviště místo veřejné zeleně postavili, jsme na rozdíl od starosty Kabáta té „laické a odborné veřejnosti“ opravdu vděčni. Jsme velmi rádi, že se díky stanovisku odborníků, vážících si historické hodnoty areálu, díky stovkám podpisů na nesouhlasné petici a především díky místním občanům a jejich odvaze postavit se proti záměru obce, podařilo tento nesmyslný starostův projekt zastavit. Chceme věřit, že při rozhodování o dalších záměrech bude již vedení obce brát na názory občanů zřetel. Chceme věřit i tomu, že než se příště rozhodne do něčeho investovat prostředky z obecního rozpočtu, zeptá se nejdříve občanů, zda s předmětným záměrem vůbec souhlasí. Ti totiž vedení Lednice nyní vyslali jasný vzkaz. Vzkaz, že jeho rozhodování ve stylu „o nás bez nás“ mají už opravdu plné zuby!

P. S.: V předposledním odstavci „Slova starosty“ v lednovém Lednickém zpravodaji starosta uvádí, že zvažuje „že by nám vlastně stát měl ty peníze vrátit..“. My naopak zvažujeme, zda by obci ty vynaložené prostředky do jejího rozpočtu neměli vrátit ti, kdo tento nesmyslný záměr od začátku bez jakéhokoliv posvěcení občanů a zastupitelů prosazovali...

 


Nesouhlasíme se záměrem lednického starosty vybudovat z parku parkoviště pro 106 aut!

/album/v-teto-casti-parku-chce-lednicky-starosta-vybudovat-parkoviste-pro-106-aut/park1-jpg/
/album/v-teto-casti-parku-chce-lednicky-starosta-vybudovat-parkoviste-pro-106-aut/park2-jpg/
/album/v-teto-casti-parku-chce-lednicky-starosta-vybudovat-parkoviste-pro-106-aut/park3-jpg/
/album/v-teto-casti-parku-chce-lednicky-starosta-vybudovat-parkoviste-pro-106-aut/park4-jpg/
/album/v-teto-casti-parku-chce-lednicky-starosta-vybudovat-parkoviste-pro-106-aut/park5-jpg/

—————


Proti snahám vedení obce vybudovat parkoviště v parku budeme bojovat - 23. 10. 2020

Již od začátku roku probíhá v Lednici vzrušená debata nad záměrem vedení obce nazvaným „Revitalizace prostoru Břeclavská – Slovácká“. Ve skutečnosti se, i přes zavádějící pojmenování, jedná zejména o snahu vybudovat parkoviště pro více než 100 aut v části parku mezi sportovní halou a budovou 1. stupně ZŠ. Přesněji v prostoru zeleně mezi asfaltovým prostorem u tělocvičny a parčíkem s pomníkem osvobození.Vedení obce se od chvíle, kdy na tento záměr začátkem února na sociálních sítích upozornila jedna místní občanka, snažilo celou záležitost bagatelizovat. Z počátku dokonce, pravděpodobně v reakci na většinou zamítavé reakce místních, popíralo, že by vůbec něco podobného řešilo a připravovalo. Přitom již někdy na podzim 2019 nechala lednická radnice za 150 tis. Kč zpracovat projektovou dokumentaci pro územní řízení (bez projednání zastupitelstvem a pravděpodobně i bez projednání v radě), tu pak v lednu zaslalo vedení obce ke schválení orgánům památkové péče. Po obdržení zamítavého stanoviska památkářů (především z důvodu nesouladu záměru s platným územním plánem) zadalo vedení obce (opět bez projednání zastupitelstvem) zpracování nákladné územní studie. Ta nakonec v několika variantách řeší komplexní úpravy celého území včetně fotbalového areálu, asfaltové plochy i škvárového parkoviště u tělocvičny a parkové zelené plochy až po budovu 1. stupně ZŠ.Všechny varianty zpracované arch. Kubrickou byly v červnu představeny členům komise výstavby. V prázdninovém čísle obecního zpravodaje pak starosta ve svém úvodníku překvapivě přiznává, že obec dotčené parcely od státu opravdu vykoupila právě se záměrem vybudování parkoviště. Snaží se rovněž zdůvodnit, proč v těchto místech, vedených jako veřejná zeleň, obec parkoviště potřebuje. Na říjnovém zasedání zastupitelstva následně radniční koalice, i přes odpor opozice a bez poskytnutí všech zpracovaných řešení tohoto prostoru, schválila jednu z variant územní studie (samozřejmě tu s plánem parkoviště), i to, že v přípravách tohoto projektu bude pokračovat. Hlasy všech koaličních zastupitelů schválila i zadání prací vedoucích ke schválení územní studie, což pravděpodobně není ničím jiným, než pokusem obejít stávající územní plán a umožnit tak realizaci hlavního záměru – vybudovat v parku parkoviště.Pokud radniční koalice připustí hlasování o schválení přípravy tak zásadního projektu, jakým je řešení rozlehlého prostoru v centru obce bez toho, aby zastupitelům poskytla úplné podklady, které předtím bez jejich souhlasu za statisícové náklady nechala zpracovat, svědčí to o její aroganci i popření práv zastupitelů. A pokud členové rady i koaliční zastupitelé na dotaz, jak mohou bez seznámení se všemi podklady a možnými variantami o tak závažné věci hlasovat, odpoví, že jim to nevadí, dokazují tím, jak neodpovědně se vůči občanům chovají.Od začátku jsme se proti záměru vybudovat parkoviště místo veřejné zeleně postavili. Vadí nám především případný zásah do stávající podoby parku i pravděpodobné kácení vzrostlých stromů.A hlavně fakt, že se vedení obce před zadáním studie celkového řešení tohoto území ani nepokusilo zjistit, jak by si podobu celé lokality mezi ulicemi Břeclavská a Slovácká představovali sami občané. V Lednici bohužel stále nefunguje to, co je v mnoha jiných obcích a městech již řadu let zvykem – tzv. komunitní plánování. Tedy zjednodušeně proces, ve kterém se po vytvoření nějakého záměru radnice občanů nejdříve zeptá, zda takový projekt v jejich obci vůbec chtějí anebo alespoň podporují, a až potom se teprve pustí do možné realizace a vydávání prostředků z obecního rozpočtu za studie a projektové dokumentace!Nechceme bránit rozumným variantám řešení celého území, pokud ovšem nebudou obsahovat pro nás i řadu místních občanů absolutně nepřijatelný plán “revitalizovat park na parkoviště”! Proti tomu budeme nadále bojovat a uděláme maximum pro to, aby park zůstal parkem!

Není k dispozici žádný popis fotky.
 
 
 
Vám, Laďa Klimo, Lucie Krejzová Čapková a 39 dalším
15 komentářů
15 sdílení
To se mi líbí
 
Okomentovat
 
Sdílet
 
 
 

 

Výzva vedení obce Lednice

Vážený pane starosto, místostarosto, vážená rado.

Oceňujeme a podporujeme kroky, které v současné složité situaci děláte ve prospěch místních občanů. Víme, že to nemáte jednoduché. Sami se s partou dobrovolníků, při naší snaze alespoň trochu pomoci, rovněž potýkáme s řadou problémů.  Rádi bychom vám proto doporučili několik dalších, dle našeho názoru důležitých opatření, které by občané Lednice určitě přivítali, a které by bylo třeba, pokud možno realizovat co nejdříve, neboť současná krizová situace pravděpodobně jen tak brzy neskončí.

Prosíme vás tedy, vážení představitelé obce o zamyšlení a případnou realizaci následujících opatření. Jsme připraveni vám kdykoliv pomoci.

 

 • V zájmu lepší informovanosti občanů a umožnění vzájemné komunikace zřiďte co nejdříve FB profil Obce Lednice
 • Proveďte alespoň základní úpravu webových stránek obce tak, aby důležitá sdělení občanům byla snáze a přehledněji dohledatelná
 • Všechny možnosti podpory a pomoci, které mohou občané od obce i všech dalších dobrovolnických subjektů i charitativních organizací získat shrňte v jednotném informačním letáku a ten distribuujte do schránek; tyto informace prosím prezentujte i na obecním webu a fb profilu
 • Co nejrychleji zajistěte plnou funkčnost obecního rozhlasu, v několika ulicích dochází při hlášení k přerušování (opakovaně bylo telefonicky hlášeno na úřad, dosud bez reakce)
 • Zajistěte prosím přednostní provedení plošné desinfekce dětských hřišť, laviček, autobusových zastávek i všech dalších veřejných prostor, kde i v současné situaci dochází k většímu pohybu osob (vstupy u pošty, obchodů, lékárny apod.)
 • Směřujte pozornost obecních strážníků do míst, kde je to nyní nejvíce potřebné; například u vstupu do zámeckého areálu od centrálního parkoviště by bylo třeba těm návštěvníkům, kteří  se i přes všeobecná doporučení a výzvy přijeli projít parkem vysvětlovat, kde se mohou pohybovat, kam by naopak chodit neměli a kontrolovat dodržování nošení roušek, počet osob ve skupinách apod.
 • Zvažte otevření toalet v prostorách kočárovny zámeckých jízdáren; pro místní občany i cizí návštěvníky Lednice by to byla jediná možnost, kam si v současné situaci odskočit; soukromí provozovatelé, kteří jindy tuto službu i v zájmu obce zajišťují, musí mít nyní provozy zavřeny
 • Nabídněte, prosím případnou finanční pomoc místním občanům, živnostníkům i podnikatelům, kteří by se kvůli současné situaci dostali do finanční nouze; nabídněte soukromým nájemcům obecních prostor a nemovitostí možnost odkladu úhrady nájmů či plateb za zábor veřejných prostor
 • Zjistěte reálné možnosti nabídnout brigádní práce na zvelebování obecních prostor, venkovního mobiliáře, údržbu zeleně, opravě a údržbě dětských hřišť, laviček apod. alespoň části místních, kteří kvůli umrtvení cestovního ruchu přišli o práci (samozřejmě při splnění všech bezpečnostních opatření)
 • Nabídněte místním občanům zajištění právního poradenství pro vyřízení odkladů splátek, úvěrů, žádostí o příspěvky pro OSVČ a řešení ostatních problémů vyplývajících ze současné situace
 • V případě potřeby uskutečnit rychlá rozhodnutí, např. schválení rozpočtových opatření v zájmu realizace některých z výše uvedených návrhů neváhejte prověřit možnost online zasedání obecního zastupitelstva

 

Členové Okrašlovacího spolku Lednice

 


Zastupitelstvu obce jsme k projednání předložili návrh vyhlášky, regulující používání zábavní pyrotechniky

Vážení spoluobčané!

Jistě jste z předchozích Infolistů, osobních setkání  a způsobu naší práce na zastupitelstvu poznali, že nás opravdu zajímají vaše názory, a že se snažíme jimi řídit při přípravě našich návrhů na zlepšení života v naší obci. Na základě Vašich odpovědí na anketu, kterou jsme do všech domácností v Lednici a Nejdku rozeslali koncem minulého roku a zopakovali v minulém čísle našich Infolistů, jsme zpracovali a následně předložili zastupitelstvu obce Lednice návrh možné obecně závazné vyhlášky, kterou by bylo regulováno používání zábavní pyrotechniky na území Lednice a Nejdku. Na anketu nám přišlo celkem 66 odpovědí (vyplněných anketních lístků vhozených do naší schránky č.p. 67 nebo v elektronické podobě formou emailu). 63 občanů hlasovalo pro, 3 odpovědi byly negativní. Rovněž anketa, umístěná na webu Okrašlovacího spolku Lednice dopadla ve prospěch toho, abychom návrh vyhlášky zastupitelstvu předložili.

Na základě podobných vyhlášek, které již v řadě měst byly přijaty jsme zpracovali tento návrh, který byl s dostatečným předstihem podán na podatelnu obce, aby mohl být předložen k projednání na veřejném jednání zastupitelstva. To proběhlo ve čtvrtek 27. 2. 2020. Hlasování o přijetí bylo odloženo na další zastupitelstvo, které by mělo proběhnout 16. 4. 2020. Budeme rádi za jakékoliv další připomínky a náměty na možné úpravy či doplnění našeho návrhu, které nám ledničtí občané i místní podnikatelé mohou zaslat na níže uvedené kontakty.

 

 

Obecně závazná vyhláška Obce Lednice č. …../2020

 

k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky

                             

Zastupitelstvo obce Lednice schválilo na svém zasedání konaném dne ……….2020 usnesením č. ………… podle ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

Čl. 1

Předmět právní úpravy a cíl

1. Předmětem této obecně závazné vyhlášky je zákaz používání zábavní pyrotechniky, neboť se jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou přírody, bezpečnosti, zdraví a majetku.

2. Cílem této obecně závazné vyhlášky je zajištění veřejného pořádku v obci, zlepšení pohody bydlení a pobytu na území obce.

 

 

 

Čl. 2

Používání zábavní pyrotechniky

1. Používání zábavní pyrotechniky na území obce je zakázáno s výjimkami stanovenými v odst. 2 tohoto článku.

2. Zákaz používání zábavní pyrotechniky dle odst. 1 tohoto článku neplatí ve dnech 31. prosince od 18.00 h do 02.00 h následujícího dne a dne 1. ledna od 15.00 h do 19.00 h.

3. Osoba používající zábavní pyrotechniku je povinna po ukončení této činnosti neprodleně odstranit odpad vzniklý touto činností v souladu s bezpečnostními a požárními pravidly danými právním řádem České republiky a výrobcem zábavní pyrotechniky.

4. Zastupitelstvo obce Lednice je oprávněno na základě odůvodněné a nejméně 30 dnů předem doručené žádosti udělit výjimku ze zákazu používání zábavní pyrotechniky stanoveného v odst. 1 tohoto článku.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

 

Čl. 3

Porušení povinností

Porušení této obecně závazné vyhlášky se posuzuje podle zvláštních právních předpisů. 1

 

 

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________________________

1 zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

 

Čl. 4

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne ………..2020.

 

 

 

 

 

 

 


I v opozici budeme prosazovat kroky ke zlepšení života Ledničanů

Okrašlovací spolek Lednice a KDU-ČSL se v následujících čtyřech letech budou společně zasazovat o zlepšení chodu obce a vyšší transparentnost směrem k občanům Lednice. Věříme, že se nám podaří prosadit co možná nejvíce bodů z našich programů, i přesto, že jsme v opozici. Chceme naší prací v zastupitelstvu přispět k rozvoji obce, zlepšení a zjednodušení života jejích obyvatel. Proto jsme již na prvním zastupitelstvu navrhli usnesení, které zajistí, že lidé budou moci jednání zastupitelstva sledovat online z pohodlí svého domova. Radu obce jsme rovněž požádali o předložení Programového prohlášení rady obce pro roky 2018 - 2022, ve kterém budou uvedeny konkrétní body programu vládnoucí koalice, které se vedení obce zavazuje v tomto volebním období plnit. Samozřejmě rádi podpoříme všechny návrhy, které budou v souladu s naším programem. Proto jsme jednohlasně podpořili návrh Sdružení nestraníků na opětovné zřízení funkce tajemníka obce.
 

Naši zastupitelé jsou zde pro Vás!

/album/nasi-zastupitele-jsou-zde-pro-vas/fb-img-1540054291666-jpg1/
/album/nasi-zastupitele-jsou-zde-pro-vas/fb-img-1540056421822-jpg1/
/album/nasi-zastupitele-jsou-zde-pro-vas/fb-img-1544526027565-jpg1/

—————


Máte podnět k zastupitelstvu či vedení obce? Potřebujete radu nebo pomoc v souvislosti s obecními záležitostmi? Neváhejte nás, prosím kontaktovat.

Klára Rothscheinová: kolopejka@email.cz, tel.: 602834715

Mgr. Jiří Uher: uherjur@gmail.com, tel.: 602100137

Mgr. Lucie Krejzová: lucie.krejzova723@gmail.com, tel.: 606517072

 


Naše ohlédnutí za lednickými volbami

20. 10. 2018
Vážení přátelé a příznivci!
Srdečně Vám děkujeme za Vaši přízeň a podporu v právě proběhlých komunálních volbách, díky níž kandidátka pod hlavičkou Okrašlovacího spolku skončila na druhém místě se ziskem 4 zastupitelských mandátů.
Po proběhlých jednáních a předložení několika návrhů na sestavení možných koalic však bohužel náš spolek, společně se zastupiteli KDU-ČSL, skončil v opozici. Na sestavení koalice se dohodlo vítězné Sdružení nestraníků, Moravané a SPD.
Členům nové koalice přejeme hodně zdaru. Jsme přesvědčení, že i jako konstruktivní avšak tvrdá opozice budeme přispívat k dalšímu rozvoji naší obce a zlepšování života jejích obyvatel. Na tuto práci a spolupráci s Vámi všemi se těší tým spolku v čele s nově zvolenými zastupiteli
Klárou Rothscheinovou, Kateřinou Baroňovou, Lucií Krejzovou a Jaroslavem Martinkem.

Volební program Okrašlovacího spolku Lednice

/album/volebni-materialy-okraslovaciho-spolku-lednice/okraslovaci-spolek-kandidatka-tisk-predni-strana-jpg1/
/album/volebni-materialy-okraslovaciho-spolku-lednice/okraslovaci-spolek-kandidatka-tisk-vnitrni-strana-jpg1/

—————